11.12.2019

To ostatnia chwila na rejestrację w BDO. Od stycznia wysokie kary!


Informacje ogólne

BDO – czyli Baza Danych Odpadowych to system informatyczny, którego pełna nazwa brzmi Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w naszym kraju.

Rejestr powstał 24 stycznia 2018 roku i jest dostępny pod adresem www.bdo.mos.gov.pl. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujący odpadami, czyli np. Ci którzy wytwarzają odpady i są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów powinni zarejestrować się w nim do 24 lipca 2018 roku. Od 2020 roku nie będą mogli w legalny sposób przekazać odpadów, ponieważ nie będzie miał możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów, jak również odbierający nie będzie ich mógł bez wystawionej karty odebrać.

Po złożeniu wniosku do urzędu marszałkowskiego organ ma 30 dni na zarejestrowanie podmiotu w BDO. Numer rejestrowy składa się z 9 cyfr arabskich. Nadany numer podmioty powinny zamieszczać na kartach przekazania i ewidencji odpadów. Dodatkowo, podmioty, które są zobowiązane do uiszczania opłaty rejestracyjnej muszą umieszczać ten numer na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Baza gromadzić ma informacje dotyczące miejsca prowadzenia działalności. Znajdują się tam także informacje o ilości wytwarzanych odpadów i tego, gdzie oraz komu są one przekazywane. Podmiot, który chce przekazać odpady będzie zobowiązany do wystawienia Karty Przekazania Odpadów/Karty Przekazania odpadów komunalnych elektronicznie w BDO.

Co w przypadku braku rejestracji?

Prowadzenie działalności, która wymaga wpisu do rejestru BDO, bez tego wpisu, a także nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (dla firm, które podlegają opłacie rejestrowej), naraża Twoją firmę na karę administracyjną od 5000 zł do 1 000 000 zł.

Każdy, kto wbrew obowiązkowi, wynikającemu z art. 233 ust. 2 tej ustawy, transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2 000 do 10 000 zł (art. 195 ustawy o odpadach).

Akty prawne:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Szczegółowe informacje: https://bdo.mos.gov.pl/

Zobacz również: