26.01.2022

SEJM przyjął nowelizację projektu ustawy o czasie pracy kierowcy! Poprawki, o które zabiegała branża – zostały ODRZUCONE. Zmiany już od 2 lutego!


Akty prawne

Stało się to przed czym przestrzegaliśmy! W środę (26.01) sejm zatwierdził nowelizację projektu ustawy o czasie pracy kierowcy!
Niestety – odrzucił poprawki, o które od kilku miesięcy zabiegała cała branża.  Zapowiada się istna REWOLUCJA.

Bez Vacacio Legis, bez 14 wymaganych dni! Przedsiębiorcy mają kilka dni na wprowadzenie zmian.

Poparcia posłów nie uzyskała poprawka, która zwalniała z odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców, którzy skorygują swoje rozliczenia do dnia 31 sierpnia 2022 r. Poprawka ta już 25.01 została odrzucona przez Komisję Infrastruktury.

Niestety ze względu na brak okresu przejściowego, dostawcy oprogramowania kadrowego nie są w stanie wprowadzić na czas stosownych poprawek umożliwiających dostosowanie programów rozliczających wynagrodzenia kierowców do nowych zasad rozliczania m.in. zaliczek na PIT i składek ZUS. Co to oznacza? Konieczność żmudnego liczenia należności, oraz ryzyko licznych błędów. 

Co natomiast zaakceptowali posłowie?
Poprawki poparte przez posłów zmniejszają liczbę miejsc postojowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 do 1/3 pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie.
Z kolei inna z poprawek umożliwia każdemu przedsiębiorcy wyznaczanie osoby fizycznej do wykonywania zadań zarządzającego transportem. Dotychczas uprawnienie to przysługiwało tylko mikroprzedsiębiorcy.

Poprawki oznaczają również koniec z podróżami służbowymi dla kierowców w transporcie międzynarodowym!

Ponadto w nowelizacji znalazły się nowe przepisy, które dotyczą:

  • zasad wykonywania kabotażu
  • umiejscowienia siedziby pracodawcy
  • obowiązków przewoźnika w czasie kontroli
  • zakazu odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie ciężarówki
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski

Teraz nowelizacja ustawy czeka na podpis prezydenta.
Skończył się czas na rozważanie! Czas przestawić swoje działania wedle nowych wytycznych.
Jak? Z Tacholandią! Poprowadzimy Twój transport do celu.

Zobacz również: