31.07.2019

Rutynowe kontrole alkomatem zabronione!


Akty prawne/Wynagrodzenia

Właściciele firm transportowych nie mogą prewencyjnie przeprowadzać kontroli trzeźwości. Do wykonania takiego badania uprawniony jest organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja).

Kierownik zakładu ma prawo, a nawet obowiązek do niedopuszczenia do pracy pracownika, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu.

Bezpieczeństwo w naszej branży jest priorytetowe, a więc konieczność prewencyjnej kontroli trzeźwości wydaje się być uzasadnione, aby jednak było możliwe konieczna jest zmiana w przepisów.

Zobacz również: