30.10.2019

Regularne tygodniowe odpoczynki


Informacje ogólne

Pierwszym z krajów, który zakazał odbierania regularnych tygodniowych odpoczynków w kabinie pojazdu była Francja. Kary za nieprzestrzeganie tego przepisu były bardzo wysokie, więc kierowcy postanowili obchodzić przepis np. poprzez wyjęcie karty kierowcy z tachografu. Po 45h wkładali kartę z powrotem dokonując wpisu manualnego.

Innym dość popularnym sposobem na zmniejszenie kary było przerywanie odpoczynku inną pracą, wówczas inspektorzy nakładali znacznie niższą karę niż za odbycie regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie kierowcy.

Kolejne kraje jakie wprowadziły ten zakaz to: Niemcy, Belgia, Holandia, Anglia, Włochy i Hiszpania.

Co zrobić, aby zminimalizować ryzyko nałożenia kary na kierowcę i przedsiębiorcę? Jak wyeliminować 45h odpoczynki regularne?

Po pierwsze kierowca musi wyruszyć w trasę po uprzednich dwóch odpoczynkach regularnych. Wyjazd w trasę powinien nastąpić w poniedziałek (minutę po północy).

Kierowca musi wrócić z trasy w tygodniu nr III, czyli najpóźniej w niedziele o 23:59 i rozpocząć odpoczynek tygodniowy regularny.

W trakcie trasy, maksymalnie co 6 okresów 24h musi odebrać odpoczynek tygodniowy skrócony (min 24h). Każdy odpoczynek tygodniowy skrócony należy zrekompensować (brakującym czasem do 45 godzin) w ciągu 3 kalendarzowych tygodni, które następują po skróceniu.

Kierowca podczas 3-tygodniowej trasy będzie mógł całkowicie wyeliminować 45-godzinne odpoczynki regularne.

Zobacz również: