24.04.2019

Problem nielegalnych imigrantów coraz częściej dotyka polskich przewoźników.


Informacje ogólne

Ataki na ciężarówki przeprowadzone są coraz częściej przez zorganizowane grupy przestępcze, które potrafią zabezpieczyć pojazd tak, aby kierowca nie zauważył śladów włamania. Plandeki są zszywane, a kłódki podmieniane tak, że przy pobieżnej weryfikacji kierowcy trudno jest stwierdzić naruszenie zabezpieczeń.

Za nielegalny transport imigrantów do Wielkiej Brytanii grożą wysokie kary. Firma transportowa jest obciążana maksymalnie kwotą nawet 2 tys. funtów za każdego imigranta, a kierowca może dostać mandat do 900 funtów, grozić mu może także nawet kara więzienia. Dodatkowo, jeżeli w ciężarówce, w której znaleziono nielegalnych imigrantów przewożony był towar spożywczy, musi on zostać całkowicie zutylizowany. Wiąże się to więc z ogromnymi stratami finansowymi.

Najniebezpieczniejszymi aktualnie portami są te znajdujące się w Calais i Dunkierce, niestety ze względu na to, że są najkorzystniejsze cenowo są też najczęściej wybierane przez polskich przewoźników, a ataki na ciężarówki są przeprowadzane nawet 200 km przed portem.

Co może zrobić kierowca, aby zminimalizować ryzyko mandatu? Powinien dokładnie kontrolować auto po każdym postoju i sporządzać „listę kontrolną” którą potem pozostawia w siedzibie firmy. Musi dokładnie sprawdzić plomby i kłódki, zajrzeć do wnętrza samochodu, sprawdzić dach i podwozie. Jeżeli kierowca mimo dochowania wszelkich starań będzie miał na pokładzie ciężarówki nielegalnego imigranta, przedstawiając skrupulatnie wypełnioną „listę kontrolną” ma podstawę do obrony.

Służby kontrolne w Wielkiej Brytanii opracowały system akredytacji, dzięki któremu firmy transportowe mają szanse wprowadzić stosowne zabezpieczenia i procedury które chronią ich pojazdy przez wtargnięciem nielegalnych imigrantów, a co za tym idzie minimalizują ryzyko nałożenia kary finansowej. Samo przystąpienie do programu jest bezpłatne i przystąpić do niego mogą firmy transportowe (a nie kierowcy indywidualni). Firma musi posiadać odpowiednio zabezpieczone pojazdy i spełniać wymagania określone przez Służbę Graniczną. Przedstawiciele firm transportowych oraz zatrudnieni kierowcy muszą brać udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez funkcjonariuszy brytyjskiej SG. System obejmuje między innymi: instrukcje dla kierowców, szkolenia dla kierowców, stosowanie list kontrolnych, stosowanie urządzeń zabezpieczających.

Firma ma za zadanie wykazanie skuteczności i ciągłości w stosowaniu wszelkich zalecanych procedur zabezpieczających.

Kierowca ma natomiast obowiązek sprawdzenia pojazdu, zarówno po załadunku jak i po każdym zatrzymaniu. Powinien zostać przeszkolony z zakresu polityki antyemigracyjnej oraz sposobów zapobiegania wtargnięcia osoby nieupoważnionej do pojazdu.

W przypadku stwierdzenia przewozu nielegalnych imigrantów w pojeździe Kierowcy grozi nawet kara więzienia.  Warto wiec stosować się do wskazówek Border Force, bo kilka dodatkowo wypełnionych podczas trasy dokumentów może uchronić go przed przykrymi konsekwencjami.

Po wdrożeniu w firmie odpowiednich procedur jest szansa na otrzymanie od Wielkiej Brytanii akredytacji, a po jej uzyskaniu nawet w przypadku znalezienia imigrantów w pojeździe kierowane jest do firmy transportowej pismo z prośbą o wyjaśnienie, ale kara najczęściej nie jest nakładana. Dokument zawiera informacje o zaistniałym incydencie i zawiera wskazówki od Border Force (brytyjskiej straży granicznej) dotyczące poprawek jakie należy wprowadzić, aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się imigrantów w przyszłości. Jeżeli straż graniczna stwierdzi, że to kontrolowany kierowca nie dopełnił swoich obowiązków kara nakładana jest wówczas tylko na niego. Firma transportowa może być ukarana tylko w przypadku stwierdzenia przez Border Force niedopełnienia stosowania systemu przedstawionego w procesie akredytacyjnym.

Procedura akredytacji Border Force jest procesem długotrwałym i wieloetapowym, ale jest on uznawany nawet przez 10 lat, a firma znajduje się wówczas w grupie posiadającej specjalne przywileje. Firma posiadająca akredytacje staje się wiarygodnym i godnym zaufania partnerem na rynku brytyjskim. Ważne jest, żeby firma nie tylko otrzymała akredytacje, ale by wykazywała skuteczność oraz ciągłość stosowanych procedur. Ważna jest także bieżąca kontrola kierowców w zakresie stosowania określonych procedur, gdyż to na nich finalnie spoczywa największa odpowiedzialność.

Posiadanie przez firmy transportowe akredytacji daje gwarancje, że przewożony ładunek dotrze na czas.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

– Przedsiębiorca powinien przekazać pisemne instrukcje związane z bezpieczeństwem i listę kontrolną. Przed rozpoczęciem podróży kierowca musi sprawdzić, czy w znajdują się one pojeździe;

– W kabinie powinny znajdować się także zapasowe zabezpieczenia;

– Kierowca powinien dokładnie obserwować załadunek. Po załadunku zabezpieczyć pojazd zamkiem, plombą lub innym urządzeniem, a przez całą podróż zachować ostrożność i czujność;

– Numery plomb powinny być zapisane na liście kontrolnej i weryfikowane po każdym postoju

– Ostatni postój najlepiej zaplanować minimum 150km od portu

– Każdy postój powinien być zakończony dokładną kontrolą poszycia i zabezpieczeń pojazdu. Kontrola powinna zostać udokumentowana i opatrzona datą i czasem jej przeprowadzenia. Należy sprawdzić wszelkie schowki znajdujące się w pojeździe, dach i podwozie samochodu

– Wszelkie linki zabezpieczające powinny być prawidłowo przełożone przez wszystkie punkty przytwierdzeń i odpowiednio naciągnięte

– Przed wjazdem do strefy kontrolnej należy powtórzyć kroki kontrolne i sprawdzić jeszcze raz listę kontrolną

– Jeśli istnieje podejrzenie, że nielegalni imigranci mogą znajdować się w pojeździe należy skontaktować się z władzami kontrolnymi. Kontrola powinna być odnotowana na CMR

Wzór listy kontrolnej można pobrać z naszej strony: http://bit.ly/GB_ListaKontrolna

 

Zobacz również: