07.03.2019

Prawo jazdy – nowy wzór dokumentu


Bez kategorii

Od poniedziałku 4.03 obowiązuje nowy wzór prawa jazdy, który nie zawiera adresu zameldowania. Do tej pory każdorazowo po zmianie miejsca zamieszkania należało uaktualnić dokument. Zmiana ta wydaje się uzasadniona, ponieważ prawo jazdy potwierdza kwalifikacje do kierowania pojazdem, a nie adres posiadacza.

Zmiana nie wymaga wymiany już posiadanego terminowego dokumentu, będzie on aktualny do czasu określonego na dokumencie.

Wszystkie dokumenty wydane bezterminowo będą musiały zostać wymienione w latach 2028-2033. Nowy okres ważności wynosić będzie maksymalnie 15 lat.

 

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Zobacz również: