18.07.2019

Poradnik Kierowcy – wersja UA


Ewidencja/Tachografy

W związku z ciągłymi zmianami i rozwojem firm, a co za tym idzie zwiększonym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych kierowców, nasi Klienci coraz częściej korzystają z zatrudnienia pracowników ze wschodu. Wychodząc im naprzeciw przygotowaliśmy Folder Kierowcy w języku ukraińskim.

Zachęcamy do pobrania!

    1. Zgodnie z art. 7 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tacholandia z siedzibą w Warszawie /03-291/ przy ul. Św. Wincentego 126A/28, adres e-mail: biuro@tacholandia.pl w celu mogących być prowadzonych w przyszłości akcji marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, iż adres poczty mailowej podany przeze mnie zostanie wpisany do bazy danych klientów tej firmy wyrażam zgodę na wykorzystanie go w celach marketingowych.
    2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
    3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

    Zobacz również: