07.01.2021

Podanie numeru VIN obligatoryjne podczas kontroli


Informacje ogólne

Od 2021 roku kierowcy podczas technicznej kontroli drogowej zobowiązani są do przekazania inspektorom danych dotyczących numeru VIN samochodu. Zmiana dotyczy właścicieli pojazdów użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy.

Informacje te gromadzone będą w centralnej ewidencji naruszeń (CEN) i wymieniane między krajami UE w celu weryfikacji samochodów posiadających poważne lub niebezpieczne usterki.

W przypadku wykrycia podczas kontroli usterki w pojeździe, który nie jest zarejestrowany na terytorium RP, Główny Inspektor Transportu Drogowego przesyła informację dotyczące wyniku kontroli do państwa członkowskiego UE, w którym samochód jest zarejestrowany. Wymiana tych danych odbywać się będzie za pomocą systemu do wymiany komunikatów – RSI

MI wskazało w uzasadnieniu, że:

“projekt ustawy ma na celu zapewnienie by wszystkie wymagane dane, o których mowa w załączniku do rozporządzenia (UE) 2017/2205, w szczególności takie jak: kategoria pojazdu, czy numer VIN pojazdu były gromadzone w celu umożliwienia ich przetwarzania i wymiany komunikatów między punktami kontaktowymi krajów UE dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki”.

Zobacz również: