17.12.2019

Pakiet mobilności – znamy najnowsze ustalenia!


Informacje ogólne

Przedstawiciele Rady EU, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej doszli do porozumienia.

Najważniejsze ustalenia:

  • Obowiązek powrotu ciężarówki do kraju siedziby co 8 tygodni. Nie udało się usunąć przepisu dotyczącego obowiązkowego powrotu ciężarówki do kraju macierzystego. Wydłużono natomiast okres, co jaki ma on następować – z co najmniej 4 do 8 tygodni. Porozumienie stoi w sprzeczności z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ będzie skutkowało zwiększeniem liczby pustych przebiegów, a więc zwiększeniem emisji CO2 z transportu.
  • Operacja kabotażowe mają być wykonywane na dzisiejszych zasadach: 7 dni i 3 operacje, ale wprowadzono także 4-dniową przerwę (cooling off) pomiędzy kolejnymi operacjami kabotażowymi w tym samym kraju (pierwotna wersja zakładała 5 dni przerwy).
  • 7 lat na instalację tachografów w lekkich pojazdach dostawczych o d.m.c. 2,5 tony
  • Utrzymano zakaz odbioru odpoczynku tygodniowego w kabinie kierowcy
  • Wprowadzono artykuł mówiący o konieczności uregulowania statusu przewoźników z państw trzecich przy pomocy umów międzynarodowych, aby nie stanowili oni nieuczciwej konkurencji

Ustalono, że okres potrzebny na implementację przepisów dotyczących kabotażu i delegowania od momentu ich przyjęcia wyniesie 18 miesięcy.

W praktyce będziemy więc zobligowani stosować się do nich pod koniec 2021 roku.

 

Zobacz również: