10.04.2019

Pakiet mobilności dla kierowców busów


Akty prawne/Ewidencja/Tachografy

Jeżeli pakiet mobilności zostanie wprowadzony przez Radę Unii Europejskiej kierowców busów czeka gigantyczna zmiana.

Parlament Europejski przyjął zmiany w rozporządzeniu 561/2006, więc wszystkie regulacje dotyczące czasu pracy, jazdy i odpoczynków dotyczyć będą wszystkich samochodów o DMC powyżej 2,4 tony wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym.

Oznacza to, że kierowcy transportu lekkiego będą musieli zainstalować w swoich pojazdach tachografy cyfrowe i rejestrować na karcie kierowcy każdy rodzaj aktywności.

Zmiana ta ma na celu poprawę jakości pracy kierowców transportu lekkiego i zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Aktualnie w związku z brakiem w Polsce jednolitego prawa dotyczącego zawodu kierowcy i brakiem wymogu rejestrowania czasu aktywności w transporcie lekkim dochodziło do wielu nadużyć.

Należy jednak mieć na uwadze, że już teraz w wielu krajach europejskich przepisy dotyczące czasu pracy są bardzo skrupulatnie sprawdzane, a kierowcy muszą zapisywać czas aktywności w Indywidualnych Książeczkach Kontroli.
Zmiana ta musi jeszcze zostać przyjęta przez Radę UE wraz z pakietem mobilności.

Zobacz również: