28.03.2022

Oświadczenie o zatrudnieniu kierowców! – POBIERZ WZÓR


Akty prawne

Przypominamy!

W wyniku nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, od 1 marca 2022 w życie wszedł obowiązek:
– złożenia średniej arytmetycznej liczby zatrudnionych kierowców
– złożenia oświadczenia dot. liczby zatrudnionych kierowców

Treść art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym:

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Czas na złożenie oświadczenia, przedsiębiorcy mają do końca marca, dla danych za miniony rok!
Wypełnione oświadczenie, należy złożyć do organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
  • Kto wypełnia oświadczenie o zatrudnieniu kierowców?
  • Jaka jest kara za brak oświadczenia o zatrudnieniu kierowców?

Zapraszamy do poniższych informacji!

Oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy – kto wypełnia?

Odpowiedzialność złożenia oświadczenia spoczywa na przedsiębiorcy, który zatrudnia kierowców, bez względu na formę zatrudnienia. To właśnie przedsiębiorca, jako posiadacz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jest zobligowany do corocznego składania takiego oświadczenia do organu, który wydał mu zezwolenie. W oświadczeniu tym powinny znaleźć się szczegółowe informacje dotyczące liczby zatrudnionych kierowców, a także średniej arytmetycznej liczby kierowców wykonujących operacje transportowe w poprzednim roku.

Pojawia się wiele niepewności i różnych interpretacji w zakresie terminu złożenia oświadczenia za bieżący rok.
Uspokajamy – GITD w Informacji nr 8, zakomunikował, że najbliższy termin wykonania tego obowiązku przypada w przyszłym roku, a więc do 31 marca 2023 (dane za 2022 r).
Zatem w przypadku Zezwoleń wydanych przez GITD tego oświadczenia nie musimy jeszcze składać:

“Jednak powyższy obowiązek będzie wykonywany przez przewoźników  dopiero w 2023 roku, bowiem zaczyna obowiązywać dopiero w 2022 r., a dokładnie od 1 mara 2022 r.  Przewoźnicy będą zatem zobowiązani do przekazywana pierwszej informacji, o której mowa w art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym dopiero za rok 2022 – do 31 marca 2023 r.”

Jednak w sytuacjach kiedy to Starosta wydał zezwolenie sytuacja wygląda całkowicie inaczej.
Większość Starostw utrzymuje, że najbliższy termin na złożenie oświadczenia przypada na 31 marca 2022 r (dane za ubiegły rok), więc przedsiębiorcy z zezwoleniami wydanymi przez Starostwa powinni wysłać oświadczenia jeszcze w tym roku. Warto zachować w tym przypadku kopię potwierdzenia wysyłki.

Kara za niezgłoszenie danych w formie pisemnej wynosi 800 zł, zgodnie z taryfikatorem w ustawie o transporcie drogowym.

W załączniku, dla Państwa ułatwienia przesyłamy projekt (w formie wzoru word) oświadczenia o zatrudnieniu kierowcy do wypełnienia.

Oswiadczenie-o-zatrudnieniu-kierowcow_do_31.marca_.docx (2791 pobrań )

Jeśli nie są Państwo pewni, kto wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, możemy sprawdzić to na dokumencie, lub w rejestrze na stronie:  https://kreptd.gitd.gov.pl/ wpisując numer NIP Państwa firmy.

W przypadku pytań – zapraszamy na nasza infolinię.

Zobacz również: