04.06.2019

Czy firma może uniknąć odpowiedzialności za przewinienia kierowcy?


Informacje ogólne

Sprawdź jak uchronić się przed skutkami działań nierzetelnych kierowców!

Bardzo często zdarza się, że kierowca nieprawidłowo używa tachografu, bądź w błędny sposób interpretuje przepisy dotyczące przerw. Wówczas karany jest nie tylko on, ale także firma go zatrudniająca. Mimo zwolnienia takiego pracownika przedsiębiorca może być nadal pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ obowiązek przechowywania danych obowiązuje przez 12 miesięcy od ich zarejestrowania. Co zrobić by zminimalizować ryzyko ukarania przedsiębiorstwa lub całkowicie go wyeliminować? Tego dowiecie się Państwo z naszego artykułu.

Ustawa o transporcie drogowym wymienia dwa przepisy:
– art. 92b dotyczący wprowadzenia w przedsiębiorstwie dyscypliny, właściwej organizacji pracy i prawidłowych zasad wynagradzania
– art. 92c ust. 1 pkt 1 który określa, że pracodawca może uniknąć odpowiedzialności jeśli okoliczności jasno wskazują, że nie miał wpływu na powstałe naruszenia oraz nie był w stanie ich przewidzieć, były od niego niezależne

Firma w celu uniknięcia kary za przewinienia jakich dokonał kierowca powinna posiadać dokumenty potwierdzające że przewoźnik dobrze zorganizował przejazd. Planując trasę kierowcy, przewoźnik powinien uwzględnić nie tylko miejsca postoju czy załadunków/rozładunków ale także prawdopodobieństwo wystąpienia zatorów na trasie.

Kolejnym z narzędzi jest wprowadzenie zasad wynagradzania, które zniechęcą do naruszania przepisów. Istnieje także możliwość przeprowadzenia cyklicznych szkoleń dla kierowców , których potwierdzenie w postaci certyfikatów zamieszczać w ich teczkach osobowych. Zachęcamy także, do pobrania naszego autorskiego Folderu Kierowcy, który ułatwi interpretacje przepisów Państwa pracownikom: http://bit.ly/CzasPracyKierowcy

Jeśli w firmie prowadzona jest dokumentacja wyczerpująca oba wspomniane artykuły istnieje duża szansa za zwolnienie przewoźnika z odpowiedzialności.
Specjalnie dla Państwa udostępniany także wzór POUCZENIA dla kierowcy.

Zobacz również: