18.09.2019

Od 1 września biała lista podatników VAT


Informacje ogólne

Od 1 września funkcjonuje wykaz informacji o podatnikach VAT, dzięki któremu firmy mogą skutecznie weryfikować kontrahentów.

Biała lista pozwala na:

  • weryfikacje czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
  • sprawdzenie rachunku bankowego do przelewu
  • poznanie podstawy prawnej decyzji odmowy rejestracji lub wykreślenia/przywrócenia kontrahenta jako podatnika VAT

Nie ma konieczności występowania z dodatkowymi wnioskami o wpisanie na białą listę podatników. Wszystkie informacje potrzebne do jej sporządzenia pobierane są z rejestrów publicznych. W przypadku chęci zweryfikowania tych danych należy wystąpić z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Biała lista nakłada na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki. Zakładając, że przedsiębiorca dokona w ciągu miesiąca kilku zakupów o wartości równej lub powyżej 15 tys. zł od czynnych podatników VAT, to aby móc je wprowadzić w koszty podatkowe będzie musiał weryfikować czy rachunek bankowy sprzedawcy na dzień zlecenia przelewu był umieszczony na liście. Jeśli rachunek nie znajdował się na liście podatnik będzie miał 3 dni robocze na złożenie pisma w urzędzie skarbowym właściwym dla sprzedawcy i tym samym będzie mógł zakup wprowadzić w koszty.

Przepisy o białej liście podatników VAT weszły w życie 1 września 2019 r. Natomiast sankcje za wpłatę należności na konto inne niż wskazane w białej liście zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020r.

Więcej informacji na stronie:
https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow

Zobacz również: