14.04.2021

Niderlandy – Zakaz spania w ciężarówce poza parkingiem! 


Informacje ogólne

Zakaz spania w ciężarówce poza parkingiem!
Niderlandzka policja swojego czasu rozdawała ostrzegające ulotki, w języku polskim widnieje tam tekst:
„Zabrania się spać w ciężarówce. Kara 149 euro”.

W pozostałych językach, przekaz był taki sam.
Nie tyczy się on jednak zakazu jakichkolwiek pauz w kabinie.

Owszem, nie można tam odbywać w kabinie pełnych odpoczynków tygodniowych, ale przerwy krótsze niż 45 godzin jak najbardziej są dozwolone, także ze spaniem w kabinie.
Niderlandzkie przepisy zakazują jednak wykorzystywania drogi publicznej jako miejsca do spania. Właśnie za to przysługuje 140 euro mandatu + 9 euro kosztów administracyjnych.
Problem wziął się z licznych skarg mieszkańców, którzy odczuwają problemy spowodowane parkowaniem poza wyznaczonymi strefami.

Zobacz również: