23.09.2021

Nawet 1,5mln euro dodatkowych kosztów na firmę?! Konsekwencje Pakietu Mobilności.


Akty prawne

Pakiet mobilności to zbiór przepisów, które mają na celu unormowanie transportu na terenie Unii Europejskiej.
Dotyczy on zmian obowiązujących przepisów, aż w trzech aspektach:

  • czasu jazdy oraz odpoczynku
  • delegowania kierowców
  • dostępu do rynku

Niestety wstępne szacunki mówią o drastycznym wzroście kosztów prowadzenia działalności oraz wynagrodzeń.
Tak może wyglądać branża po wprowadzeniu Pakietu Mobilności.

Wejście przepisów zawartych w Pakiecie Mobilności (2.02.2022r.), oraz ustawy wdrażającej te regulacje znacząco podniesie koszty pracy kierowców.
Wśród unijnych regulacji znajduje się kilka szczególnie niekorzystnych dla przewoźników zmian:

  • zjazd ciężarówki do bazy raz na 8 tygodni – wymusza to przejazd bez ładunku, oraz wyłącza pojazd z transportu. Komisja Europejska szacuje, iż może to wynieść nawet 11 tys. euro na każdą ciężarówkę – wzrost o 10 proc. w stosunku do zwykłego, standardowego roku gdyby Pakietu nie wprowadzono.
  • zwiększone wynagrodzenia kierowców, które będą musiały odpowiadać państwom, w którym aktualnie przebywa kierowca – oznacza to wzrost średniego wynagrodzenia z obecnych 9euro/h do nawet 15 euro/h
  • do podwyższonego wynagrodzenia kierowcy nie będą wliczane diety za podróże służbowe i ryczałty za nocleg

Polskie ministerstwo infrastruktury, szacuje, że nowe przepisy oraz wymagane przez nie podwyżki, będą kosztowały przewoźników, nawet 14 mld zł rocznie.
W konsekwencji, utracimy konkurencyjność na unijnym rynku. Według raportu PWC – możemy stracić nawet 20 proc. rynku przewozowego w transporcie międzynarodowym.

Zmiany w czasie pracy i wynagrodzeniach?
Do zmian i zwiększonych wydatków wymuszonych przez UE, musimy dodać również większe kwoty, wynikające ze zmian przygotowywanych przez ministerstwo infrastruktury.
Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców, które mają wejść w życie 2.02.2022r., oznaczają, że przedsiębiorcy zajmujący się transportem towarów będą musieli zacząć stosować art. 129 § 3 kodeksu pracy, który nakazuje sporządzać rozkład pracy dla konkretnych pracowników na co najmniej najbliższy miesiąc. Należy im ten rozkład przedstawić z tygodniowym wyprzedzeniem.

Chodzi przede wszystkim o przewidziane w projekcie wykreślenie art. 8 ust. 2 ustawy o czasie pracy kierowców, który przewiduje możliwość ustalania kierowcom indywidualnego rozkładu czasu pracy, a także usunięcie z art. 11 ust. 2a tej samej ustawy zwolnienia z ustalania kierowcom rozkładu czasu pracy w transporcie towarowym.

Niestety, uwzględniając specyfikę i dynamicznie zmieniającą się sytuację w transporcie, będzie się to wiązało z koniecznością wypłaty 100% dodatków za nadgodziny, co znacząco podwyższy koszty zatrudnienia.

Zwiększy się przestępczość?
Warto wspomnieć o dodatkowych zakazach nocowania w pojazdach. Według ankiety SNAP (operatora płatności bezgotówkowych) na kierowcach z kilku państw, wykazano, że nowe przepisy doprowadzą do wzrostu kradzieży z naczep.

Kto zyska na pakiecie mobilności? 
Szeroko pojęci wschodni przewoźnicy, którzy nadal utrzymają swoją cenową przewagę konkurencyjną na rynkach zachodnich.
Dlatego też, Pakiet mobilności jest mocno krytykowany przez znaczną część państw członkowskich UE.  Skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE na postanowienia Pakietu złożyła już Polska, a także Bułgaria, Cypr, Węgry, Litwa, Malta oraz Rumunia.

Inne rodzaje transportu?
W przypadku wzrostu cen w transporcie drogowym, należy się spodziewać wzrostu innych rodzajów transportu – m.in.  transportu kolejowego i intermodalnego. W scenariuszu podstawowym, wymóg regularnych powrotów do baz może sprawić, iż między krajami Unii Europejskiej wzrośnie znaczenie innych rodzajów transportu – m.in lotniczego, za to w handlu pomiędzy Zachodem a Wschodem nastąpi przesiadka z transportu szynowego do, i tak wracających do baz, ciężarówek.

 

Zobacz również: