03.12.2019

Kara pozbawienia wolności za wyłącznik tachografu


Informacje ogólne

Używanie mechanizmu przeznaczonego do manipulacji tachografem może nie tylko skutkować mandatem, ale także więzieniem!

Resort sprawiedliwości w celu wyeliminowania plagi cofania liczników samochodowych dodał do kodeksu karnego art. 306a, który „za zamianę wskazań drogomierza lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru” zakłada nawet karę pozbawienia wolności do 5 lat. Ze względu na sposób działania większości wyłączników tachografów przepis ten dotyczy także kierowców ciężarówek.

Już w lipcu Główny Inspektor Transportu Drogowego wystosował pismo do inspektorów z którego wynika, że w przypadku stwierdzenia wykrycia i używania niedozwolonego urządzenia wpływającego na zmianę wskazań tachografu powodującego jednocześnie zmianę wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencje w prawidłowość pomiaru powinni oni każdorazowo kierować do organów ścigania zawiadomienie o możliwości popełnienia z art. 306a KK.

Zobacz również: