21.10.2020

Łotwa – kolejny kraj z obowiązkowym formularzem dla przekraczających granicę


COVID-19

Od 12.10 wszystkie osoby przekraczające granicę Łotwy są zobowiązane do wypełenienia ankiety i okazania  straży granicznej otrzymanego kodu QR. Kwestionariusz należy uzupełnić nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy LV.

W kwestionariuszu należy wskazać m.in. swoje imię, nazwisko, osobisty kod identyfikacyjny (np. PESEL), numer telefonu kontaktowego i adres miejsca pobytu, pod którym dana osoba będzie przebywała, a także kraje (i daty wyjazdu), w których osoba była w ciągu ostatnich 14 dni przed przybyciem na terytorium Łotwy.

Dla każdej osoby dorosłej zaświadczenie należy wypełnić indywidualnie. Dla potwierdzenia przesłania danych każda osoba wypełniająca ankietę otrzma spersonalizowany kod QR

Dane wskazane w kwestionariuszu zostaną automatycznie przekazane Policji Państwowej, Straży Granicznej oraz Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (SPKC) i przechowywane przez nie przez 30 dni.

https://www.gov.pl/web/lotwa/lotwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu

Zobacz również: