18.08.2021

Loi Macron – nie takie straszne! Jak znaleźć odpowiedniego przedstawiciela?


Loi Macron

Loi Macron nie takie straszne?! Oczywiście, że nie – jeśli tylko odpowiednio o to zadbamy.

Republika Francji nakłada bardzo surowe kary na właścicieli zagranicznych firm transportowych. Nieprzestrzeganie prawa określonego w ustawie Loi Macron – grozi karami nie tylko w sytuacji umyślnego naruszenia przepisów, lecz również kiedy kierowca nie posiada przy sobie wymaganych zaświadczeń i dokumentów.

Czym właściwie jest Loi Macron?  Ustawa Loi Macron to dekret nr 2016-418, który wszedł w życie dnia 1 lipca 2016 roku określa m.in. minimalne wynagrodzenie wysyłanych do Republiki Francuskiej kierowców zatrudnionych w innych krajach. Przepisy te dotyczą kabotażu i przewozów dwustronnych. Nie dotyczą wyłącznie przewozów tranzytowych. Loi Macron nakłada szereg nowych obowiązków na przedsiębiorstwa. Jednym z główny założeń jest wyznaczenie przedstawiciela, który będzie łącznikiem pomiędzy przewoźnikiem a francuską administracją.

Jakie są sankcje za nieprzestrzeganie ustawy Loi Macron?
Brak zaświadczenia o delegowaniu, lub w przypadku gdy zaświadczenie jest niepoprawne, niekompletne, bądź nieczytelne – kara wynosi do 750€.
Brak wymaganych dokumentów, innych niż zaświadczenie – kara do 450 €

W trakcie ustalania wysokości grzywny, administracja bierze pod uwagę m.in. okoliczności i wagę naruszenia prawa.
Warto jednak pamiętać – wysokość grzywny nie może przekroczyć:

  • 2000€ – za każdego oddelegowanego pracownika
  • 4000€ – w przypadku ponownego naruszenia prawa w ciągu jednego roku od daty powiadomienia o nałożeniu pierwszej kary
  • 500000€ – łącznej kwoty dla jednego przedsiębiorstwa

O czym należy pamiętać? Oczywiście o tym, aby posiadać przedstawiciela. Jest to jeden z najtrudniejszych obowiązków wskazanych w Loi Macron.
Na rynku znajdziemy wiele firm, które oferują usługi przedstawicielstwa. Wielu przewoźników posiada również reprezentantów.
O czym jednak należy pamiętać?

Przedstawiciel to osoba, której co miesiąc należy przekazać całą dokumentację rozliczeniową dotyczącą delegacji kierowców do pracy na terenie Francji.
Przedstawiciel we Francji reprezentuje przewoźnika w kontaktach z francuskimi służbami, na wypadek kontroli.

Dlatego też musimy dokładnie zweryfikować kogo wybieramy i na jaką współpracę się decydujemy.
Praca przedstawiciela jest bardzo odpowiedzialna. Usługodawca musi być niebywale rzetelny i doświadczony, aby przekazywał firmie wszystkie informacje, które otrzyma od francuskich służb. Musimy być również pewni, że nasz przedstawiciel doskonale zna wszystkie przepisy i orientuje się we wszystkich nowelizacjach i zmianach.

Warto więc decydować się na współpracę z firmą, która specjalizuje się w obsłudze firm transportowych.
Mamy wtedy pewność, że firma poprowadzi nas kompleksowo z należytą starannością i wiedzą.

Warto więc skorzystać z oferty, w pełni kompleksowej, która obejmuje:

  • Dostęp do przedstawiciela 24h.
  • Nominację przedstawiciela dla przewoźnika.
  • Przedstawienie przed służbami kontrolnymi oraz wyjaśnienia dokumentów i rozliczeń Loi Macron.
  • Przygotowanie teczki startowej z dokumentami dla kierowcy.
  • Ewentualne tłumaczenia lub wyjaśnienia podczas kontroli.
  • Dostęp do panelu zarządzania zgłoszeniami kierowcy 24/7 wraz z historią oraz dokumentami i rozliczeniami dot. Loi Macron.

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy!

Połącz się z naszym konsultantem.
Jesteśmy dostępni dla Ciebie 24/7.

Zadzwoń

Zobacz również: