06.11.2019

Limit 30-krotności składek ZUS – CO DALEJ?


Informacje ogólne

W projekcie budżetu na 2020 rok, w celu zrównoważonego budżetu miało pojawić się zniesienie limitu 30-krotności składek ZUS. Wówczas osoby najlepiej zarabiające musiałyby płacić składki ZUS od całości swoich dochodów, nawet po przekroczeniu trzydziestokrotności prognozowanego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy w apelu do rządu argumentowali, że zniesienie limitu jest błędne. Wymienili między innymi, że:

  • jest szkodliwe z punktu widzenia długofalowej stabilizacji wydatków z FUS. Spowoduje w perspektywie wieloletniej problem wynikający z rozwarstwienia wysokości świadczeń emerytalnych, powstanie „kominów emerytalnych”, co jest sprzeczne z zasadą solidarności społecznej,
  • prowadzi do nieproporcjonalnej ingerencji w prawa przedsiębiorców. Tak znaczący wzrost kosztów pracy (5,2 mld zł.), który negatywnie wpłynie na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, jest dokonywany w sposób dyskrecjonalny,
  • zmniejszy atrakcyjność tworzenia w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych oraz skłoni inwestorów do zrewidowania dotychczasowej polityki inwestycji i zatrudnienia. Doprowadzi to do odpływu kapitału oraz technologii, a także wysokokwalifikowanego personelu, w szczególności w branżach innowacyjnych i działających na rynku nowych technologii,
  • nie będzie sprzyjało zatrudnianiu w ramach stosunku pracy, szczególnie w środowisku nowych technologii i wysokich kompetencji.

 We wtorek 5.11 minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz wyraziła  przekonanie, że osiągnięto porozumienie gwarantujące utrzymanie limitu 30-krotności składek na ZUS.

Jak widać wspólne działanie przedsiębiorców, a także związków zawodowych skłoniło polityków do zmiany decyzji, po wyborach także Andrzej Duda sugerując weto negatywnie odniósł się do propozycji rządu.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Zobacz również: