31.01.2022

Likwidacja podróży służbowej dla kierowców – już od 2 lutego 2022 roku! Co jeszcze się zmieni?! SPRAWDŹ ustawę.


Akty prawne

Nie ma już odwrotu! Po podpisie przez Prezydenta RP i szybkiej publikacji, pierwsze przepisy ustawy wchodzą w życie już od 2 lutego 2022 roku! Tyczy się to m.in. likwidacji podróży służbowej!
Pozostała część przepisów zacznie obowiązywać już po miesiącu od ogłoszenia!

Senat przyjął resztę poprawek, w tym:
zmiana wymaganej liczby miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 na 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego licencję / zezwolenia
– wprowadzenie rocznego okresu przejściowego dla dotychczasowych przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogu posiadania określonej liczby miejsc parkingowych
– usunięcie z ustawy propozycji podwyższenia stawek około 80 kar za naruszenie zasad i warunków przewozu drogowego nakładanych głównie na przedsiębiorców
– przywrócenie zasady, że w stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną nie ewidencjonuje się godzin pracy

Jak widać, nowelizacje, o których od dłuższego czasu informowaliśmy – wchodzą w życie.
Kierowcy zagraniczni będą podlegać pod nową dyrektywę, która jest związana z delegowaniem pracowników.
Dodatki z tytułu podróży służbowych, nie będą uwzględniane jako wynagrodzenie, chyba że zostaną one opodatkowanie i ozusowane.

Każda ta zmiana niesie za sobą ogromną, dodatkową pracę w dziale kadrowo płacowym.
Księgowa będzie wymagała od firm gotowego zestawienia wynagrodzeń, które znajdują się na umowach o pracę, wszystkie kwoty ryczałtowe za nadgodziny oraz pracę w nocy.
Musimy wziąć też pod uwagę wszystkie premie, nagrody, dodatki na oddelegowanie, za tzw. dyżury , wszelkie naliczenie ulgi dla ZUS, PIT, od urlopów i te ogólne ulgi.

Jeśli chcesz, możesz zapoznać się z kilkudziesięcioma stronami zmian w przepisach.

Łatwiej jednak zaufać nam – specjalistom z Tacholandi. Dostarczymy Ci wszelkie odpowiednie zestawienia oraz oprogramowanie, dzięki, którym nie będziesz mieć żadnych problemów z wyliczeniem wynagrodzenia!
Nie zwlekaj – zapraszamy do kontaktu!

Zobacz również: