09.07.2019

Korytarz życia i jazda na suwak już wkrótce unormowane przepisami!


Akty prawne

Minister Infrastruktury przekazał do międzyresortowych uzgodnień projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Wprowadza on przepisy, które dotyczą korytarzy życia i jazdy na suwak. Opisywane zachowania w wielu krajach UE nie są prawnie uregulowane. W Polsce mamy art. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, który reguluje, że korzystający z drogi publicznej są zobowiązani do ułatwienia przejazdu pojazdu uprzywilejowanego pod warunkiem ze jest on prawidłowo oznakowany i znajduje się w ruchu. To, w jaki sposób kierujący pojazdem umożliwi przejazd pojazdom uprzywilejowanym aktualnie zależne jest od jego indywidualnej oceny sytuacji oraz przewidzenia konsekwencji konkretnego zachowania.

Podczas wypadku drogowego istnieje konieczność umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dojazdu na miejsce zdarzenia. Nowe przepisy precyzyjnie określają zachowanie uczestników ruchu zaraz po wystąpieniu zdarzenia drogowego.

Kolejną zmianą jest obowiązek tzw. jazdy na suwak, która jest pomocna w walce z korkami i przestojami np. w przypadku zwężenia drogi. Wówczas kierowcy poruszający się pasem, który jest kontynuowany powinni wpuszczać na przemian samochody z pasa, który się kończy. Kierowcy poruszający się pasem, który zanika, powinni poruszać się nim do samego końca.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Ministerstwa Infrastruktury, nowe przepisy będą obowiązywać od 1 października.

Pełen projekt zmian dostępny jest pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12322250/12604152/12604153/dokument403484.pdf

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Zobacz również: