18.05.2022

Kontrole pojazdów poniżej 3,5 tony! Reprezentant we Francji i zgłoszenie kierowców do systemu SIPSI – obowiązkowe.


Bez kategorii/Loi Macron

Uwaga! Mimo, że nowe zasady Pakietu Mobilności dla przewoźników realizujących transporty samochodami do 3,5 tony w zakresie delegowania kierowców wchodzą w życie dopiero od 1 lipca 2026 r, to zgodnie z francuskimi przepisami krajowymi, do tego czasu nadal obowiązkowy jest reprezentant we Francji, oraz zgłoszenie kierowców we francuskim systemie SIPSI.

Zgodnie z francuskimi przepisami, w przypadku przewozów pojazdami do 3,5 t (busami) deklaracja oddelegowania kierowcy wraz z wyznaczonym reprezentantem powinna być nadal przekazana drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy SIPSI, a nie systemu IMI, który obowiązuje tylko pojazdów powyżej 3,5 t (z pewnymi wyjątkami, przewidzianymi w artykule L1332-3 kodeksu transportu).

Jakie dokumenty musi posiadać kierowca busa (pojazdu do 3,5 t) w kabinie?

  • kopię ważnej deklaracji SIPSI ( w tym reprezentanta),
  • umowę o pracę oddelegowanego pracownika w języku francuskim,
  • dokument zawierający informacje o godzinie rozpoczęcia, zakończenia i czasie trwania prac pracownika delegowanego (tzw. Indywidualnej książeczki rejestru czasu pracy kierowcy we Francji (LIV – Livret Individuel de Contrôle).
  • zaświadczenie A1,
  • dokumenty przewozowe.

Brak posiadania reprezentanta przewoźnika we Francji oraz zgłoszenia w systemie SIPSI, a także brak jakiejkolwiek dokumentacji w pojeździe skutkuje podczas kontroli drogowej wysokimi sankcjami.

Jakiej wysokości są kary?

Mandat za brak zgłoszenia w systemie SIPSI wynosi 750 euro, za brak wyznaczonego reprezentanta i kompletnej dokumentacji – 4000 euro.

Jak uniknąć kar?
Skorzystaj z pomocy Tacholandii. Pomożemy Ci wdrożyć wszystkie niezbędne przepisy!

 

Zobacz również: