26.02.2019

Kolejny kraj z zakazem odbierania regularnych tygodniowych odpoczynków w kabinie ciężarówki!


Akty prawne/Opłaty

Do Francji, Niemiec, Holandii, Belgii, Włoch i Wielkiej Brytanii dołącza Hiszpania. Przewidziana w dekrecie wysokość grzywny to nawet 2 tys. euro!

W całej Unii Europejskiej obowiązuje zakaz spędzania 45-godzinnego odpoczynku w kabinie. Wyrokiem z 20.12.2017r. Trybunał Sprawiedliwości potwierdził zasadność sankcji nakładanych przez
kraje zachodnie za takie naruszenie.

Zakaz w Hiszpanii zaczął obowiązywać 21.02 po opublikowaniu nowych regulacji w dzienniku ustaw. Stowarzyszenie przewoźników ASTIC informuje, ze kary będą ostrzejsze niż planowano początkowo. Jeszcze w grudniu u.br. kara miała wynosić 1 tys. euro, a obowiązywać miała już od 1 stycznia 2019 r.

Zobacz również: