14.06.2019

Kolejne zmiany w ustawie o transporcie drogowym.


Akty prawne

W Komisji Infrastruktury odbyło się już pierwsze czytanie projektu, który ma na celu dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy unijnej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów poruszających się po UE.  Projekt wprowadza możliwość szczegółowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i wyznaczonych punktach i ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Zmiana ma umożliwić współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z jej odpowiednikami w krajach członkowskich. Zgodnie z zaproponowanym projektem możliwa będzie wymiana między nimi informacji dotyczących usterek w pojeździe.

Dyrektywa dotyczy pojazdów:

– przeznaczonych do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,

– przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,

– ciągników kołowych, użytkowanych głównie na drogach publicznych, przeznaczonych do komercyjnego drogowego transportu towarów i których maksymalna prędkość przekracza 40 km/h.

Zmiany dotyczą także kierowców wykonujących przewozy drogowe– będą oni zobowiązani do posiadania protokołu aktualnej drogowej kontroli technicznej.

Aktualnie w Polsce mamy trzy mobilne stacje nowego typu, kierownictwo GITD planuje zakup takich urządzeń dla każdego województwa, gdyż skala naruszeń jest ogromna.

Mobilna stacja kontroli weryfikuje nie tylko układ kierowniczy i hamulcowy, ale sprawdza także stan zawieszenia auta. Kontrolerzy mają do dyspozycji także dymomierz i analizator spalin.

Zobacz również: