31.05.2022

Kolejne zmiany w ewidencji czasu pracy kierowców!


Akty prawne

W niedzielę 29.05.222 weszły kolejne zmiany w ewidencji czasu pracy kierowców m.in. wydłuża się obowiązkowy okres przechowywania ewidencji przez pracodawców – do 10 lat!
Po zmianach ewidencja czasu pracy zawierać będzie musiała:

  • liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
  • liczbę godzin nadliczbowych,
  • dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
  • liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu,
  • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy, rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
  • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,

Same zapisy na wykresówkach, pliki pobrane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego czy inne dokumenty potwierdzające czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności będą niewystarczające . Na podstawie tych danych pracodawcy zobowiązani są do sporządzenia ewidencji czasu pracy kierowców.

👉 Trudno Ci się odnaleźć w gąszczu nowych przepisów?! Skorzystaj z naszej Infolinii dla przedsiębiorców! ✅
 
+48 572 502 704
+48 572 502 705
 
Współpraca z nami zapewni rzetelne i skrupulatne przygotowanie niezbędnych raportów ewidencji.
Zobacz również: