25.03.2019

Jest wyrok Sądu w sprawie kar dla przewoźników!


Akty prawne/Opłaty

Polska bezprawnie nakładała kary na przewoźników, u których rzeczywisty nacisk pojedynczej osi nie przekraczał 11,5 tony.

Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok wskazujący, że ograniczenie jakie Polska posiada na blisko 97% dróg publicznych jest sprzeczne z zapisami zawartymi w dyrektywie 96/53/WE. Aktualnie, aby samochód ciężarowy sprawnie poruszał się po drogach, przedsiębiorcy zmuszeni byli do uzyskiwania całej masy pozwoleń na różnym szczeblu administracyjnym (w zależności od kategorii jakiej podlega dana droga – od urzędów gminnych po instytucje państwowe).

Wyrok został opublikowany 21.03.2019.

W ciągu miesiąca od opublikowania wyroku można się starać o odzyskanie niesłusznie nałożonych kar. O zwrot mogą starać się m.in. przewoźnicy, co do których został stwierdzony podczas kontroli zwiększony nacisk osi napędowej dla danej drogi, ale nie przekraczał on 11,5 t.

Zobacz również: