16.11.2018

Inteligentne tachografy


Tachografy

Inteligentne tachografy – sposób na walkę z oszustwami popełnianymi przez kierowców oraz nieuczciwą konkurencją.  Komisja Europejska postanawia wprowadzić zmiany dotyczące tachografów od 15 czerwca 2019 roku.

Kogo będą dotyczyć, dla kogo będzie to dobre rozwiązanie?

Inteligentne tachografy zastąpią dwa rodzaje tachografów stosowane do tej pory w transporcie: analogowe w postaci papierowych dysków, którymi z łatwością można manipulować oraz cyfrowe, które zostały wprowadzone w celu dokładniejszego wyliczania czasu pracy kierowców a także zminimalizowania oszustw popełnianych przy tachografach analogowych. Jak się okazało tachografy elektroniczne również są podatne na ingerencję i kierowcy znaleźli na nie sposób.

Sposób na walkę z nadużyciami?

Tachografy inteligentne to kolejny krok w walce z oszustwami jakich dopuszczają się ich użytkownicy. Komisja Europejska ustaliła, że fałszowanie czasu pracy kierowców ma miejsce w co trzecim pojeździe, który wyposażony jest w tachograf. Najnowszy rodzaj tachografów ma na celu uniemożliwienie kierowcom ingerowania w pracę tachografu oraz manipulowanie czasem pracy. Różni się od poprzednich wbudowanym systemem GPS, który pozwoli na dokładne zarejestrowanie położenia pojazdu w czasie rozpoczęcia oraz zakończenia jazdy. Dodatkowo lokalizacja pojazdu rejestrowana ma być co trzy godziny jazdy. Zaopatrzony jest również w system Bluetooth, co powoli na dużo szybsze i zdalne odczytywanie danych z tachografu. Przesyłanie danych odbywać się będzie poprzez Inteligentne Systemy Transportowe – ITS. Z nowymi tachografami wprowadzone zostaną certyfikaty, które wydawane będą jedynie na 15 lat. Po tym czasie konieczny będzie zakup nowego tachografu. Nowoczesne tachografy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Kontrola

Dzięki inteligentnym tachografom pracownicy ITD oraz ich odpowiednicy w krajach UE będą mieli możliwość zdalnie odczytać dane z tachografu bez zatrzymywania samochodu. Ułatwi to inspektorom zidentyfikowanie podejrzanych pojazdów, które należy skontrolować i ewentualnie nałożyć mandat czy grzywnę. Wczesne wykrywanie na odległość ewentualnych manipulacji czy nadużyć dotyczących tachografów nie prowadzi do automatycznego nałożenia mandatu bądź grzywny na kierowcę lub przedsiębiorstwo. Na podstawie przekazanych informacji odpowiedni organ kontrolny może zdecydować o przeprowadzeniu kontroli pojazdu oraz tachografu. Wyniki zdalnej kontroli nie stoją na drodze do kontrolowania losowych pojazdów przez organy kontrolne w oparciu o system oceny ryzyka. Jest to dobre rozwiązanie dla uczciwych przedsiębiorców, u których ilość kontroli potencjalnie powinna zostać zminimalizowana. Dodatkowo inspektorzy łatwiej będą mogli wykrywać przeciążone oraz przekraczające prędkość pojazdy.

Kto będzie zwolniony?

Z inteligentnych tachografów zwolnione zostaną samochody przedsiębiorstw o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, które poruszają się na trasach do 100 km od siedziby firmy, jeśli prowadzenie samochodu nie stanowi podstawowej działalności kierowcy.

 

Zobacz również: