12.10.2020

FRANCJA – jak ustrzec się mandatu?


Ewidencja

To już pewne, Francja przedstawiła swoje stanowisko odnośnie ZAKAZU noclegu w aucie do 3,5 tony, a za jego łamanie grożą surowe kary. Chodzi nie tylko o aktualny odbiór odpoczynku, a o wszystkie wsteczne, które kierowca także powinien spędzić poza autem zgodnie z “zasadą godności człowieka i warunkami higienicznymi szanującymi jego zdrowie”

Kierowcy samochodów poniżej 3,5 tony są zobowiązani do rejestrowania swojego czasu pracy w książkach kontrolnych już od 2018 roku. Nie masz książki kontrolnej? Jej darmowy wzór możesz pobrać z naszej strony:

Pobierz darmowy wzór książki kontrolnej

Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania książeczek przez co najmniej pięć lat. Książeczki mają być dostępne na życzenie służb kontrolnych, w tym inspekcji pracy, która może wystąpić o jej przedłożenie do reprezentanta LOI MACRON zagranicznej firmy transportowej.

 

Zobacz również: