13.08.2019

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy


Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy bez względu na zatrudnioną liczbę pracowników.

Zobacz również: