04.09.2019

Elektroniczny list przewozowy już od 11 września!


Informacje ogólne

11 września wchodzi w życie podpisany przez Polskę Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), który dotyczy stosowania elektronicznego listu przewozowego. Od tego dnia polscy przewoźnicy będą mogli wystawiać listy przewozowe CMR w formie elektronicznej.

Do głównych zalet e-CMR zaliczamy spadek kosztów przewozu i skrócenie czasu wykonania.

Samo wprowadzenie zajęło jednak trochę czasu. Oficjalnie prace rozpoczęły się już w 2011 roku.

Elektroniczny list przewozowy jest uwierzytelniany przez strony umowy przewozu przy użyciu wiarygodnego podpisu elektrycznego zapewniającego jego powiązanie z elektronicznym listem przewozowym.

Stronami protokołu są także:
Republika Białorusi, Republika Bułgarii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Estońska, Republika Finlandii, Republika Francuska, Królestwo Hiszpanii, Islamska Republika Iranu, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Łotewska, Republika Mołdawii, Królestwo Niderlandów, Federacja Rosyjska, Rumunia, Republika Słowacka, Republika Słowenii, Konfederacja Szwajcarska, Republika Turcji.

Zobacz również: