16.07.2019

Delegowanie pracowników pod lupą Francuskiego Ministerstwa Pracy


Informacje ogólne

Plan Ministerstwa zakłada znaczące zaostrzenie kontroli i sankcji za naruszenia w sferze delegowania pracowników i ubezpieczeń społecznych.

Narodowym Programem Zwalczania Pracy Nielegalnej w latach 2019-2021 ma być objęty szczególnie transport międzynarodowy. 

Najważniejsze założenia:

  1. Wzrost kontroli, a także większa ich skuteczność wynikająca z wymiany informacji między służbami kontrolnymi 
  2. Zwiększony nacisk na prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń pracowników delegowanych 
  3. Stworzenie czarnej listy przewoźników, skazanych za nielegalne zatrudnianie
  4. Nadanie szerszych kompetencji administracji publicznej, która w przypadku wykrycia pracy nielegalnej będzie mogła podjąć decyzje o zamknięciu danego podmiotu.

Źródło: trans.info

Zobacz również: