30.10.2019

Czy wiesz na co ma wpływ płaca minimalna?


Płaca minimalna

Wysokość płacy minimalnej oznacza nie tylko wzrost zarobków dla pracowników, którzy zarabiają najmniej, ale także wzrost świadczeń takich jak odprawy, odszkodowania czy dodatek za pracę w nocy.

Branża transportowa często wykonuje prace w godzinach nocnych. Wówczas każdemu pracownikowi przysługuje dopłata do pensji w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. W celu wyliczenia dodatku za pracę w godzinach nocnych za dany miesiąc, należy podzielić minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy przypadającą na dany miesiąc. Dodatek za pracę w nocy może więc mieć różną wysokość w zależności od ilości dni w miesiącu.

Wynagrodzenie podczas zastoju w firmie, który wynika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy także nie może być niższe niż wysokość płacy minimalnej.

Tak jak pisaliśmy w poprzednich tygodniach płaca minimalna ma także wpływ na wysokość kary za brak OC.

Dla najmniej zarabiających jest jeszcze jedna zmiana dotycząca obliczania stażowego. Od stycznia 2020r. do minimalnej pensji nie będzie wliczany dodatek za staż pracy.

Wzrośnie także składka na ubezpieczenia społeczne dla nowych firm korzystających z ulg związanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Zobacz również: