21.12.2020

Czy uda się zrekompensować zmiany pakietu mobilności?


Akty prawne

Organizacje zrzeszające przewoźników ( Transport i Logistyka Polska, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji ) wystosowały list do ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o podjęcie działań, które miałyby na celu zrekompensowanie przewidzianego wzrostu kosztów pracowniczych i utrzymanie konkurencyjności polskich przewoźników w UE w związku z wprowadzeniem pakietu mobilności.

Zmiany zaczną obowiązywać już od lutego 2022 roku.

W liście znajdują się prośby o pilne przygotowanie ustaw, które miałyby na celu dostosowanie polskiego prawa do założeń pakietu mobilności oraz o przedstawienie ich do konsultacji interesariuszom.

Czytamy w nim m.in.:

(…) Oznacza to drastyczne zwiększenie kosztów pracy uzależnione od rodzaju wykonywanej działalności przewozowej oraz kierunków na jakich jest ona wykonywana. W skrajnym koszty pracy mogą wzrosnąć o 100%. Pamiętać przy tym należy, że za brak zgodności z przepisami o delegowaniu kary w państwach przyjmujących mogą sięgać wysokości nawet 250 tysięcy Euro. Jest to sytuacja, do której nie możemy dopuścić, a która wymaga zmiany zasad wynagradzania kierowców w naszym kraju.”

Jeżeli nie wiesz, jak interpretować przepisu pakietu mobilności, zapisz się na szkolenie, które przygotuje Ciebie i Twoją firmę na nadchodzące zmiany.

Anna: 572 502 704

Klaudia: 572 502 708

Mateusz: 572 502 709

lub

email: biuro@tacholandia.pl

Zobacz również: