06.11.2019

Brak tolerancji 15 minutowej!


Informacje ogólne

Mimo, że od wprowadzenia tego przepisu minął już rok, często zdarza się nam spotkać z kierowcami, którzy uważają, że mogą nagiąć czas jazdy o dodatkowy kwadrans.

Jest jednak przepis rozporządzenia 561/2006 WE, który pod pewnymi warunkami pozwala na wydłużenie czasu jazdy. Jest to artykuł 12 przytoczonej ustawy, który mówi, że:

„Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6-9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.”

Prawidłowy opis tarczki na odwrocie

W celu uchronienia się od mandatu wynikającego z wydłużenia czasu jazdy należy na odwrocie tarczki lub na odwrocie wydruku opisać dokładna przyczynę wydłużenia czasu jazdy. Na końcu powołać się na art. 12 561/2006 WE i podpisać się. Powołanie się na artykuł 12 rozporządzenia będzie skuteczne tylko w przypadku, jeśli wydłużenie nie zagrażało bezpieczeństwu drogowemu. Opis tarczki na odwrocie powinien zawierać wiarygodna informację dotyczącą przyczyny powstania naruszenia np.:

  • dotarcie do odpowiedniego miejsca postoju
  • zabezpieczenie mienia, pojazdu lub osób
  • korek drogowy, wypadek, złe warunki atmosferyczne, braku miejsca na parkingu itd.

Wydruk musi być z dnia, kiedy wystąpiło naruszenie. Powinien być wykonany zaraz po jego powstaniu.

Zobacz również: