17.12.2020

Białoruś: kolejne blokady na granicy


Informacje ogólne

Od 21 grudnia 2020 roku Białoruś wprowadza zakaz wjazdu obywatelom Białorusi oraz cudzoziemcom mającym zezwolenie na stały lub czasowy pobyt na terenie Białorusi przez drogowe, kolejowe przejścia graniczne, punkty uproszczonego ruchu granicznego oraz przejścia w portach rzecznych.

Zakaz powyższy nie będzie dotyczył:

 • osób wyjeżdżających na paszportach dyplomatycznych i służbowych,
 • szefów i członków oficjalnych delegacji,
 • kierowców realizujących przewozy w ramach międzynarodowego transportu drogowego,
 • członków załóg statków żeglugi śródlądowej i personelu międzynarodowych połączeń kolejowych,
 • obywateli Białorusi, cudzoziemców mających zezwolenie na stały lub czasowy pobyt na terenie Białorusi, udających się w podróż służbową,
 • osoby wyjeżdżających z przyczyny ciężkiej choroby lub śmierci bliskiego krewnego, małżonka oraz ich osób towarzyszących,
 • osób wiozących komórki macierzyste lub narządy do transplantacji,
 • obywateli Białorusi wyjeżdżających w celu odbycia leczenia w placówce medycznej w innym kraju, w takim przypadku należy przedstawić dokumenty potwierdzające.

Osoby z poniższych kategorii będą mogły wyjechać z Białorusi raz na 6 miesięcy:

 • obywateli Białorusi posiadających zezwolenie na pobyt stały wydane w innym państwie lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w innym kraju,
 • obywateli Białorusi, posiadających zezwolenie na pracę lub dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w innym kraju,
 • obywateli Białorusi wyjeżdżających w celu odbycia studiów w innym kraju, w takim przypadku należy przedstawić dokumenty potwierdzające.

Źródło: tlp.org.pl

Zobacz również: