28.08.2019

Austria podnosi stawki opłat drogowych!


Opłaty

Asfinag poinformował, że od 01/01/2020 roku będą obowiązywały nowe, wyższe wstawki myta w Austrii. Taryfa podstawowa wzrośnie o 2,1 %.

System opłat ma kontynuować faworyzowanie ciężarówek najbardziej przyjaznych dla środowiska. Pojazdy bezemisyjne mają więc podlegać znacznie obniżonym stawkom.

Myto w Austrii składa się z trzech składników:

  • taryfy podstawowej zależnej od liczby osi,
  • kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniem powietrza związanego z ruchem drogowym (według liczby osi i klasy emisji euro),
  • kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniem hałasem (według liczby osi i pory dnia).

Od początku 2020 r. pojazdy spełniające normę emisji Euro 6 będą obciążane w całości zewnętrznymi kosztami zanieczyszczenia powietrza. Od początku do końca 2019 r. od ciężarówek tych pobieranych jest tylko część tych kosztów (40 proc.).

Za trans.info

Zobacz również: