02.11.2021

Austria – od 1.11 poważne zmiany dotyczące COVID-19.


COVID-19

W Austrii, od 1 listopada 2021 r., kiedy nie możemy wykluczyć bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, musimy okazać dowód 3-G.
Zaświadczenie 3-G, to potwierdzenie tego, że jesteśmy zaszczepieni przeciw COVID19, mamy negatywny wynik testu, lub jesteśmy ozdrowieńcami.
Okazanie certyfikatu to warunek do wstępu na miejsce pracy.

Kierowcy, mogą mieć pewne wyjątki od wymogu 3-G:
Chodzi tu o przepis, który mówi o tym, że pracownicy którzy ze względu na zakres obowiązków mają maksymalnie dwa kontakty fizyczne na zewnątrz przez maksymalnie 15 minut dziennie.
Dotyczy to m.in. kierowców zawodowych, którzy siedzą sami w kabinie, a kontakt z innymi osobami ogranicza się do dwóch krótkich kontaktów, np. przy przekazywaniu dokumentów.

Przepisy obowiązują od 01.11, jednak przewidziany jest okres przejściowy.
Okres przejściowy obowiązuje od 1 listopada do 14 listopada 2021 r. Jeśli w tym czasie nie możemy przedstawić certyfikatu 3-G, zobligowani jesteśmy do noszenia maski FFP2.
Po okresie przejściowym, obowiązkowe będzie przedstawienie dowodu 3-G. Bez niego, możemy nie mieć wstępu na miejsce pracy.

Zobacz również: