11.03.2019

Austria – co należy mieć w przypadku kontroli


Ewidencja/Opłaty

Austria coraz częściej kontroluje polskie przedsiębiorstwa pod względem przestrzegania Ustawy o zapobieganiu dumpingowi płacowemu i socjalnemu.

Przepisy dot. płacy minimalnej nie dotyczą tranzytu, stosowane są do kabotażu oraz transportu docelowego.

Dokumenty jakie obowiązują w przypadku delegowania pracowników na terytorium Austrii:

  1. Dokument A1 dotyczący ubezpieczenia społecznego
  2. Kopia zgłoszenia oddelegowania (wygenerowana za pomocą austriackiego formularza)
  3. Dokumenty płacowe

– umowa o prace (przetłumaczona na angielski lub niemiecki)

– potwierdzenie wypłaty

– zapisy płacowe

– dokumentacja dotyczącą zaszeregowania (np. wykształcenie)

  1. Pozwolenie na pracę z kraju delegującego (w przypadku gdy pracownik ma być oddelegowany z jednego z państw członkowskich UE (oprócz Chorwacji), a sam nie jest obywatelem żadnego z państw członkowskich UE ani Chorwacji)
  2. Zapisy o czasie pracy

Dokumentacja płacowa musi być sporządzona lub przetłumaczona na język niemiecki.

Dokumentację należy przekazać do dyspozycji organów kontrolnych albo w formie papierowej, albo w możliwej do odczytu formie elektronicznej.

Zobacz również: