26.06.2019

ADR – od 1 lipca nowe przepisy międzynarodowej konwencji


Informacje ogólne

Umowa jest aktualizowana co dwa lata i zmiany są wdrażane stopniowo. Wchodzą one w życie każdorazowo 1 stycznia, a po upływie 6mcy okresu przejściowego stają się obligatoryjne.

Dzięki stałemu doskonaleniu przepisów minimalizujemy ryzyko pomyłek i zwiększamy bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych.

Umowa reguluje przepisy obligatoryjne podczas przewozu chemikaliów, czyli produktów, przy których wymagana jest najwyższa ostrożność.

Najistotniejsze zmiany:

  • nadawca przesyłki został wpisany jako uczestnik przewozu. Jest on zobligowany do wyznaczenia własnego doradcy ds. przewozu towarów niebezpiecznych. Ze względu na wagę zmiany, okres przejściowy został przedłużony do końca 2022 roku. Zmiana ta dotyczy między innymi firm spedycyjnych,
  • nowa kwalifikacja mieszanin w klasie 8, dzięki której nie będzie konieczności przeprowadzania prób doświadczalnych na zwierzętach, w przypadku, gdy znane są właściwości składników mieszaniny czy roztworu,
  • uporządkowano kwestie związane z oznakowaniem, zwracając szczególną uwagę na trwałość
  • nowe nazewnictwo w językach obcych,
  • objęcie przepisami ADR transportu sprzętu zawierającego towary niebezpieczne, które są elementem urządzenia czy maszyny,
Zobacz również: