Szkolenia

Jesteśmy firmą z ogromnym doświadczeniem w praktycznym stosowaniu najlepszych rozwiązań prawnych dla firm transportowych.

Szkolenie z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców – Tacholandia Specjalizujemy się w szkoleniach dla kierowców oraz kadry zarządzającej. Organizujemy szkolenia otwarte oraz indywidualne dla przedsiębiorców, pracowników i osób prywatnych z zakresu m.in.:

 • czas pracy, jazdy, przerw i odpoczynków kierowców w transporcie drogowym,
 • obowiązki wynikające z Ustawy o Czasie Pracy Kierowców, rozporządzenia nr 561/2006 oraz rozporządzenia nr 165/2014,
 • obowiązki związane z wyposażeniem kierowcy w wymagane dokumenty i sprawnością techniczną pojazdu przed rozpoczęciem pracy,
 • obsługa tachografu cyfrowego: (logowanie – rozpoczynanie i zakończenie zmiany, wprowadzenie kraju rozpoczęcia i zakończenia zmiany, wydruki z tachografu, dokonywanie wpisów manualnych, wydruki z tachografu – prawidłowy opis, zmiana czasu lokalnego, przechodzenie po menu tachografu, postępowanie w przypadku błędnego przełączenia selektora tachografu, postępowanie w przypadku awarii karty kierowcy lub tachografu.),
 • postępowanie w przypadku naruszeń przepisów określonych w rozporządzeniu 561/2006, oraz Ustawie o Czasie Pracy Kierowców.
 • analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców – ewidencja,
 • rozliczanie nadgodzin, pracy w porze nocnej oraz wynagrodzenia za dyżur,
 • rozliczanie płacy minimalnej w UE,
 • rozliczanie podróży służbowych,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej dla kierowców (teczka osobowa, regulamin pracy i wynagradzania),
 • zmiany w Ustawie o czasie pracy kierowców, zasadach dostępu do zawodu przewoźnika (rozporządzenia: 1071, 1072, 1073),
 • zmiany w podróżach służbowych (wysokość diety ryczałtu za nocleg).

 

Szkolenia przeprowadzamy w wielu miastach Polski: Gdyni, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Kielcach, Krakowie oraz w okolicach tych miast. Jednak przy odpowiedniej ilości chętnych jesteśmy gotowi zorganizować szkolenie w każdej miejscowości.

Zainteresowanych otrzymywaniem informacji o organizowanych szkoleniach w poszczególnych regionach Polski prosimy o wiadomość na e-mail: szkolenia@tacholandia.pl
Do pobrania: Poradnik Kierowcy