27.01.2021

WĘGRY – WYSOKIE KARY!


Opłaty

Od 1 lutego 2021 roku wchodzi obowiązek zgłaszania wszystkich tras na terenie Węgier (na terenie Węgier, z kraju oraz w jego granicach).

Kierowcy powyżej 3,5t muszą być zarejestrowani na portalu bireg.gov.hu jeszcze przed opuszczeniem kraju lub przed wjechaniem na jego teren. Oddelegowanie powinno być uzupełnione dla każdego kierowcy osobno.

Za brak rejestracji grożą wysokie kary, nawet do 10 tys. złotych, bądź w przypadku stałego zaniedbywania oddelegowania nawet zakaz możliwości wykonywania przewozów na terenie Węgier.

Zobacz również: