08.01.2020

W 2020 roku nowe stawki rekompensaty


Opłaty

1 stycznia 2020 roku doszło do nowelizacji przepisów dotyczących rekompensaty za koszty dochodzenia należności.

W świetle przepisów, które obowiązywały do końca 2019 roku, w przypadku, gdy wierzyciel wykonał świadczenie, a dłużnik opóźniał się z zapłatą to poza roszczeniem o zapłatę odsetek należała się wierzycielowi także zryczałtowana rekompensata za koszty dochodzenia należności w wysokości 40 euro. W przypadku gdy koszty odzyskania należności przewyższały tą kwotę to wierzyciel mógł wnioskować o zwrot tych kosztów w uzasadnionej wysokości.

Od 2020 roku mamy nowe kwoty zryczałtowanej rekompensaty:

  1. 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5 tys. złotych;
  2. 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 tys. złotych, ale niższa niż 50 tys. złotych;
  3. 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 tys. złotych
Zobacz również: