07.08.2019

Ustawa o zerowym PIT dla osób do 26 roku życia.


Akty prawne

Dochody takich podatników do kwoty 85,5 tys. zł będą zwolnione z PIT. Regulacja ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. Szacunki mówią nawet o 2 mln młodych ludzi uprawionych do zwolnienia z 18% podatku PIT. W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia).

Z obliczeń resortu wynika, że osoba otrzymująca płacę minimalną w wysokości 2250 zł miesięcznie zaoszczędzi rocznie 1592 zł, zaś osoba z przeciętnym wynagrodzeniem w wysokości 4762 zł osiągnie korzyść w wysokości 4261 zł rocznie.

Zgodnie z ustawą, w 2019 r. płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia) – jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu zwolnienia otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Od stycznia 2020r. zaliczka nie będzie pobierana i co za tym idzie wynagrodzenie będzie wyższe.

Ulga nie zwalnia z obowiązku zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ.

Zobacz również: