18.09.2019

Raport NIK – odcinkowe pomiary prędkości nie spełniają swojej roli


Informacje ogólne

Według raportu NIK z 204 tys. wykroczeń drogowych z lat 2015-2017 na drogach objętych odcinkowych pomiarem prędkości dopuszczono do przedawnienia 115 tys. spraw. Jako główny powód wskazywany jest brak kadrowy.

GITD ograniczył między innymi rejestracje wykroczeń programując urządzenia tak, aby rejestrowały wykroczenia nawet o 30 km/h powyżej prędkości dozwolonej. Tymczasem liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce jest jedną z najwyższych w UE, a dane za pierwszy kwartał 2019 roku wskazują na wzrost liczby ofiar śmiertelnych w porównaniu z rokiem 2018.

Odpowiedzią na niezadowalający poziom bezpieczeństwa na polskich drogach i liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych miał być projekt „Budowa systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”. Według ustaleń NIK na etapie planowania tej inwestycji ani Ministerstwo Infrastruktury, ani Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie dokonały kompleksowej analizy potrzeb w zakresie liczby urządzeń rejestrujących i ich lokalizacji.

W konsekwencji liczba i rodzaje urządzeń nabywanych w ramach Projektu zostały dopasowane do puli środków zaplanowanych w nim na ten cel. Zakupione urządzenia rejestrujące do odcinkowych pomiarów prędkości sprawowały nadzór jedynie nad 77 km dróg krajowych, co stanowiło niespełna 1% ogółu długości tych dróg w Polsce. W konsekwencji średnia długość opp wynosiła zaledwie 2,7 km zamiast planowanych 10 km. Przez tak niewielki zakres ich oddziaływania, urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości nie mogły znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakładaną w strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego, której celem było znaczne zmniejszenie liczby wypadków drogowych i ich skutków, a w szczególności liczby ofiar śmiertelnych.

Więcej informacji: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo/odcinkowy-pomiar-predkosci.html

Zobacz również: