03.12.2019

Problem braku kierowców coraz większy! Czy branża jest na to gotowa?


Informacje ogólne

Popyt na usługi w sektorze transportu i logistyki stale rośnie, niestety dynamika zatrudnienia nie jest w stanie dorównać wciąż rosnącym potrzebom. Jest to poważny kłopot dla branży, ponieważ wyhamowuje jej rozwój.

Według szacunków autorów raportu „Transport przyszłości. Raport o perspektywach rozwoju transportu drogowego w latach 2020-2030 skala niedoboru kierowców na rynku wyniesie w 2022 roku ok. 200 tys. – to dwukrotny wzrost w stosunku do 2015 roku.

Negatywnie na ilość kierowców wpływa brak zainteresowania wśród młodych ludzi pracą w branży. W 2016 roku 4,3 mln osób w Polsce posiadało uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych, ale osoby poniżej 35 roku życia stanowiły zaledwie 17% ogółu. Aktualnie blisko 20% osiągnęło wiek emerytalny. Do 2030 roku z rynku zniknie ok 40% osób aktualnie pracujących w zawodzie.

Firmy transportowe zwiększają więc zatrudnienie kierowcami z zagranicy. Nie są to już jedynie mieszkańcy Ukrainy czy Białorusi, coraz częściej do pracy zatrudniani są m.in. obywatele Nepalu, Filipin czy Wietnamu. Niestety tutaj przedsiębiorcy napotykają na kolejna przeszkodę, brak jest aktualnie mechanizmów ułatwiających im podjęcie w pracy w Polsce. Mowa tutaj o uznawaniu przez Polskę ich praw jazdy, a także trudności w uzyskaniu pozwoleń na pobyt i pracę.

Więcej informacji: https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2019/transport-przyszlosci-perspektywy-rozwoju-transportu-drogowego-w-polsce-2020-2030.html

Zobacz również: