12.06.2018

Prawidłowa zawartość teczki osobowej Twojego kierowcy


Ewidencja/Wynagrodzenia

Czy wiesz, jaka powinna być prawidłowa zawartość teczki osobowej Twojego kierowcy?

Podczas zatrudnienia pracownika w firmie bardzo ważne jest na początku przygotowanie właściwych dokumentów pracowniczych, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Teczka osobowa składa się z trzech części:

Część A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. 
Część B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia.
Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.

Wszystkie części muszą być ułożone chronologicznie i ponumerowane. Istotne jest to, aby znajdowały się tam wszystkie oświadczenia m.in. zapoznanie się z obwieszczeniem lub regulamin pracy i wynagradzania, oświadczenie o butlach gazowych przetrzymywanych w kabinach, o wyposażeniu pojazdów w system GPS i wiele innych dotyczących specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie zawodzie.

Jeśli nie jesteś pewny, czy masz wszystko skontaktuj się z nami -pomożemy!

Zobacz również: