26.09.2019

Perspektywy rozwoju transportu w Polsce


Informacje ogólne

Dynamiczny wzrost tonażu i pracy przewozowej prowadzi do nieustannie pogłębiającego się niedoboru kierowców. Ilość przewożonych towarów będzie się dynamicznie zwiększał. Przed nami czas, w którym pogłębi się digitalizacja, która ma wpływ nie tylko na zwiększenie tępa pracy, ale także na oszczędność.

Zmiany na rynkach europejskich spowodowane wejściem w życie pakietu mobilności wpłyną na reorganizacje przewozów. Spadek przychodów związany z ograniczeniem dostępu do rynku spowodować może nawet upadłość małych firm transportowych

Główne aspekty mające wpływ na kształt transportu drogowego w Polsce to:

  • wzrost przewozów w kraju, zarówno w imporcie jak w eksporcie. Wzrost wolumenów (tonażu) oraz wzrost kosztów działalności
  • reorganizacja przewozów międzynarodowych (zmiany w UE). Konsekwencje pakietu mobilności
  • niedobór kierowców. Szacowany niedobór kierowców w 2022r. to 200tys
  • digitalizacja. Automatyzacja procesów
  • industrializacja. Pojazdy autonomiczne, technologie napędów alternatywnych (pojazdy elektryczne, wodorowe)

Szczegółowe informacje:
https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/2019/raport-transport-przyszlosci-2019.pdf

Zobacz również: