02.08.2021

Pakiet Mobilności – bardzo duże zmiany w transporcie o DMC od 2,5 do 3,5 tony. Nowe przepisy i wyższe kary.


Akty prawne/Wynagrodzenia

Tylko do 2 lutego 2022 r. Polska, oraz pozostałe kraje członkowskie UE mają czas, aby wdrożyć przepisy uwzględniające Pakiet Mobilności.
Rząd już nad tymi zmianami pracuje, a sam projekt – jest nawet opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji.
Branża TSL podchodzi do tych rozwiązań bardzo krytycznie, dlaczego?

Zmiana dotyczy niespełna 40 tys. polskich busów. Przewoźnicy, którzy będą transportować towary na terenie UE, pojazdami o DMC od 2,5 do 3,5 tony – będą musieli uzyskać licencję wspólnotową, a także uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. Niestety – wiąże się to zarówno z dodatkowymi kosztami, jak i nowymi formalnościami.

W projekcie ustawy, znalazły się też zapisy dotyczące “dobrej reputacji”. Nie spełni jej przewoźnik, który “posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu czy też nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania”. Oznacza to również, że ubiegający się o licencję nie może być np. osobą skazaną za przestępstwa skarbowe.

Zezwolenie dotyczące wykonywania zawodu, zwykle jest gotowe w ciągu miesiąca, maksymalnie dwóch.
Na licencję oczekuje się około trzech miesięcy – dlatego też wszelkie dokumenty warto złożyć już na początku 2022 roku.
Warto też podkreślić, że do każdego pojazdu, którym będzie wykonywany transport zarobkowy po Europie, przewoźnik będzie musiał uzyskać wypis z licencji wspólnotowej.
Dokument ten może być niezbędny do okazania – np. w trakcie kontroli drogowej.

Kluczowym punktem jest również potwierdzenie zdolności finansowej. Na podstawie rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że na jedno auto dysponuje środkami w wysokości co najmniej 1800 euro, a na każde kolejne po 900 euro.  Zatem jeśli firma posiada flotę – 10 aut, wymagane jest zabezpieczenie w wysokości  9900€ (1800+8100). Potwierdzenie zdolności finansowej może być również udokumentowane w formie gwarancji bankowej, lub dokumentów kredytowych.

W opinii administracji – zmiany idą w stronę profesjonalizacji, oraz wyrównania konkurencyjności w branży. Niemniej jednak, nowe przepisy to znaczne wymagania, a także wyższe grzywny…
Do 500zł została podniesiona kara za nie okazanie karty kierowcy i danych z niej. Kategoria takiego działania została zakwalifikowana również jako jako “BNP” – bardzo poważne naruszenie.
Posługiwanie się kartą wydaną na fałszywe dane – skutkować będzie natomiast karą do 2000zł.

Branża transportowa wydała wspólne oświadczenie szefów trzech organizacji – przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Piotra Litwińskiego, prezesa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jana Buczka oraz prezesa Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Macieja Wrońskiego.

“Zamiast pomóc branży, rozwiązania zawarte w projekcie polskiej ustawy ją dobiją – a prace nad założeniami i samym projektem zostały faktycznie utajnione przez urzędników Ministerstwa Infrastruktury.”

Efektem tego jest dokument, który “nie zawiera żadnych rozwiązań mających na celu złagodzenie drastycznego wzrostu kosztów pracy w przewozach międzynarodowych od 2 lutego 2022 r., a na dodatek przez nieodpowiedzialne majstrowanie w przepisach ustawy o czasie pracy kierowców wygeneruje ze względu na specyfikę pracy w transporcie drogowym dodatkowe (niezależne od Pakietu Mobilności) olbrzymie koszty dla przewoźników zatrudniających kierowców w oparciu o umowę pracy, a także utrudni wykonywanie pracy przewozowej!”

Ustawa –  tutaj.

Uzasadnienie –  tutaj.

 

Zobacz również: