28.08.2020

Pakiet Mobilności – co dla nas oznacza?


Akty prawne/Informacje ogólne

Ponad trzy lata trwały negocjacje dotyczące zmian w prawie transportowym. Finalnie, pomimo pandemii, 8 czerwca Parlament Europejski ostatecznie uzgodnił szereg przepisów mających usprawnić kontrolę transportu, ale także poprawić warunki pracy kierowców.

Tekst opublikowany został 31.07.2020 r. Przepisy weszły w życie 20 sierpnia bieżącego roku.

Wyróżnić możemy trzy najważniejsze filary jakich dotyczy pakiet mobilności:

 • delegowanie pracowników i płace minimalne
 • dostęp do rynku, czyli zasady prowadzenia działalności transportowej na terenie Unii Europejskiej
 • czas prowadzenia pojazdu i odpoczynku (zmiany w rozporządzaniu 561/2006)

Jako pierwsze obowiązywać zaczęły przepisy zmieniające rozporządzenie 561/2006:

 • Obowiązek powrotu kierowcy do centrum operacyjnego (bazy) lub miejsca zamieszkania kierowcy co 4 lub 3 tygodnie.
 • Powrót każdego pojazdu do centrum operacyjnego firmy w kraju siedziby raz na co najmniej 8 tygodni.
 • 2 x skrócone odpoczynki z rzędu.
 • Regulacja zakazu odbierania regularnego odpoczynku w kabinie
 • Możliwość przedłużenia dziennego oraz tygodniowego czasu jazdy o 1-2 godziny
 • Zmiany związane z przerwą od pracy w załodze dwuosobowej
 • Dodatkowe obowiązki dla kierowców korzystających z tachografu analogowego
 • Przerwanie odpoczynku tygodniowego na promie

 

 

Zobacz również: