05.09.2019

Nowy system myta w Czechach


Opłaty

Od 2 września można już rejestrować się do nowego satelitarnego systemu opłat drogowych w Czechach.  System ruszy 1 grudnia 2019 roku. Miejsce obecnego operatora, firmy Kapsch, zajmie czesko-słowackie konsorcjum CzechToll i SkyToll. Dotychczasowe urządzenia do poboru opłat zostaną zastąpione nowymi boxami, opartymi na technologii satelitarnej.

Od 2020 r. opłaty za przejazd będą pobierane na wszystkich czeskich drogach państwowych.

Nowy system będzie połączeniem globalnego systemu satelitarnego pozycjonowania z technologią mikrofalową. Będzie zgodny z wytycznymi EETS, co w przyszłości oznacza łatwe włączenie Czech do jednolitego systemu rozliczania opłat drogowych w Europie.

Przewoźnicy będą musieli wymienić dotychczasowe urządzenia pokładowe, niezależnie od tego, czy rozliczają się w systemie pre-paid czy post-paid. Warto więc zacząć tę procedurę możliwie najwcześniej.

Źródło: DKV

Zobacz również: